Bo Svensson (red.)

Bo Svensson är litteraturvetare vid Lunds universitet och pensionerad lärare på Skurups Folkhögskolas skrivutbildningar. Han var också redaktör vid Symposion bokförlag och tidskriften Res Publica. Som pensionär medverkar han i styrelsen för det litterära sällskapet Det unga Skåne, där Victoria Benedictsson och Ola Hansson ingår som författare.  

Utgivning