Björn Billing

Björn Billing (f. 1965) är fil. dr i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Han disputerade med en avhandling om Theodor W. Adornos estetiska filosofi, och har på senare år inriktat sin forskning och undervisning på miljöhistoriska frågor. Billing är även verksam som bloggare, naturfoto­graf och skribent i dagstidningar.

Utgivning