Birgitta Holm

Birgitta Holm (f. 1936) är professor em. i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, verksam också som essäist och kulturskribent. Ett stort antal av hennes böcker har ägnats åt nutida svenska författarskap, där en strävan har varit att bygga upp en helhetsförståelse av ett livsverk. Ett slags ”figuren i mattan” i en skapande verksamhet.

Utgivning