Birgitta Holm

Birgitta Holm (f. 1936) är författare och professor emerita i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade på en avhandling om Gösta Oswald, 40-talsmodernismens geniförklarade unge döde. Efter en rad monografier över kvinnliga författarskap, vari ingår de två urkrafterna i svensk prosa Selma Lagerlöf och Sara Lidman, kommer nu boken om Göran Tunström. Utöver sina monografier har hon gett ut essäböcker som Språnget ut i friheten och den passionerade betraktelsen Pardans.

Utgivning