Axel Lindén

Axel Lindén, född 1972, gav 2009 ut sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet under titeln Förnimmelser. Vid denna tid var han verksam vid Litteraturvetenskapliga institutionen.

Utgivning