Anna Jungstrand

Anna Jungstrand är forskare i litteratur­vetenskap och lektor i estetik. Hon disputerade 2013 på avhandlingen Det litterära med reportaget. Om litteraritet som journalistisk strategi och etik och har sedan dess arbetat med, och undervisat i, olika aspekter av litterär sakprosa och dokumentärestetiska fenomen – både i och utanför det akademiska sammanhanget.

Utgivning