Anna Cavallin

Anna Cavallin (f. 1968) är litteraturvetare vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, och undervisar i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet.

Utgivning