Anna Arnman

Anna Arnman disputerade vid Lunds universitet i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier med avhandlingen Hellraiser – Om Clive Barkers film (Ellerströms, 2005). Hon är knuten till Linnéuniversitetet och har där undervisat på kurser i så väl allmän filmvetenskap, som populärfiktion. Arnman är en van föreläsare, även utanför universitetet och har bland annat varit chefredaktör för Film International samt sitter i styrelsen för Lund International Fantastic Film Festival.

Utgivning