Amy Clampitt

Amy Clampitt (1920–1994) är en naturdiktare fångade av kulturen, en epiker och elegiker, en resonör och moralist. Som sådan närmar hon sig såväl sitt eget Amerika som Europa, såväl historien som nuet. Framför allt är hon en stark och personlig röst med en stundtals barockartad ordrikedom. Debuten med diktsamlingen The Kingfisher 1983 innebar ett omedelbart genombrott hos både kritiker och läsare, en ställning som hon stärkte i ytterligare fyra samlingar fram till sin död.

Utgivning