Aischylos

Aischylos (525 f.Kr.–456 f.Kr.) var en betydande grekisk dramatiker i Aten. Han skrev omkring nittio dramer och tragedier och kan betraktas som teaterkonstens fader. Ämnena hämtades bland annat från stora grekiska epos, trojanska kriget och Orestessagan. Aischylos anses även ha infört den ”andra skådespelaren” (vid sidan av kören) och tekniska nyheter.

Utgivning