Poesifloden. Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995

180 kr

Slut i lager

Slutet av 1960- och början av 1970-talet var turbulenta år i den svenska bokbranschens historia, då det talades om en förlagskris. Ekonomiska problem tvingade många förlag att skära ner sin utgivning, vilket framför allt drabbade den smala litteraturen. Utgivningen av diktsamlingar minskade kraftigt, antalet lyrikdebutanter blev färre – och detta i en redan begränsad litteratur­kategori med små upp­lagor och liten försäljning. Efter förlagskrisen följde politiska försök att stödja mångsidighet och kvalitet i bokutgivningen, och när det statliga litteraturstödet inrättades 1975 var det framför allt diktsamlingarna som kom att prioriteras.Behövde lyriken denna konstgjorda andning för att överleva i den svenska bok­utgivningen? Det och mycket annat diskuteras i denna breda, förlagshistoriska studie av lyrikutgivningen i Sverige 1976–1995. Med huvudsakligen kvantitativa metoder analyseras här lyrikens förutsättningar på det sena 1900-talets bokmarknad. Infallsvinklarna är många och studien täcker allt från uppgifter kring utgivningens omfång och geografiska spridning till de kvinnliga lyrikernas genombrott och förlagens betydelse för diktsamlingarnas uppmärksamhet på kultursidorna. Den innehåller också analyser av tre sinsemellan mycket olika författarskap – amatörförfattaren och egenutgivaren Yngve Aldhagens, poeten och psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvists och den välkände poeten Bruno K. Öijers.

Litteraturforskaren Åsa Warnqvist presenterar i sin doktorsavhandling Poesifloden den första större studien av lyrikutgivningen i Sverige under det sena 1900-talet. Avhandlingen innehåller också ett rikligt bildmaterial i form av bokomslag i färg och svartvitt.

ISBN13

9789172471696

Sidantal

400

Utgiven

2007

Bandtyp

Inbunden

Genre