Disputation med Cecilia Annell 8/6

Onsdagen den 8 juni kl 10.00 disputerar Cecilia Annell på avhandlingen Begärets politiska potential. Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen. Disputationen arrangeras av Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet och Institutionen för kultur och lärande vid Södertörns högskola och äger rum i Sal MB 503, plan 5 i B-flygeln, Moas båge på Södertörns högskola i Flemingsberg. Läs mer här. Välkomna!