Kulturnytt Special om Anne Sexton

Lördagen den 31 oktober sänder Lundströms Bokradio/Kulturnytt ett specialprogram helt ägnat Anne Sexton. Katarina Wikars har träffat Sextons svenska översättare Jenny Tunedal, poeten Helena Eriksson och Kulturredaktionens Göran Sommardal. Hör också inspelningar av Anne Sextons uppläsningar av sina egna dikter. Programmet hittar du här och boken här!