Ulla-Britta Lagerroth (red.)

Ulla-Britta Lagerroth, professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, har utöver doktorsavhandlingen om Körkarlen och Bannlyst (1963) författat drygt 20-talet uppsatser om Selma Lagerlöf, varav den första 1956, ”En påtvingad vänskap”, handlar om Selma Lagerlöf och Ida Bäckmann, den senaste 2012 om hur Lagerlöf lyfte arvet från Viktor Rydberg. Hon var med om bildandet av Selma Lagerlöf-sällskapet 1958 och ingick i tolv år i styrelsen som dess sekreterare samt redigerade tillsammans med Nils Afzelius Lagerlöfstudier 1–3.  Därefter var hon i 24 år ledamot av Mårbackastiftelsen, de sista fem åren vald till ordförande. För sina insatser som Lagerlöfforskare har hon tilldelats såväl ”Ingmarsstipendiet” som ”Mårbackapriset”. – Lagerroth har även publicerat ett antal studier över C.J.L.Almqvist, Hjalmar Bergman och Pär Lagerkvist som dramatiker samt en författarskapsbiografi över poeten Johannes Edfelt. Hon har skrivit speciellt om svensk 1800-talsteater, om intermediala problem som ”textens teatralisering”, om manliga regissörer och kvinnliga skådespelare, bland annat i det tillsammans med Ingeborg Nordin Hennel redigerade band 2 av Ny svensk teaterhistoria (2007) och i Ibsens kvinnor – tolkade av scenens kvinnor (red. R. Lysell, 2011).

Utgivning