Robert Bly

Robert Bly (f. 1926) är en amerikansk författare bosatt i Minnesota. Han har även varit verksam som psykolog.

Blys föräldrar kom till USA från Bleie i Hardanger, Norge. Efter studier vid Harvard och University of Iowa fick Bly 1956 ett Fulbright-stipendium i Norge för att översätta norsk litteratur till engelska. Bly är grundare av och redaktör för tidskriften The Fifties. 1966 grundade han även organisationen The American Writers Against the Vietnam War. Hans bibliografi består av en brokig samling poesi, många översättningar från skandinaviska språk, samt prosa och facklitteratur. I den sistnämnda kategorin kan särskilt nämnas Iron John (Järn Hans i svensk översättning), en bok om manlig psykologi som uppmärksammades av omvärlden. Bly är en ledande företrädare för den mytopoetiska mansrörelsen.

Hans karriär har präglats av ett andligt kall, något som lett till översättningar av mystiska poeter, gärna österländska, samt antologin The Soul Is Here For Its Own Joy. Han brevväxlade också under lång tid med den gode vännen och poeten Tomas Tranströmer (utgiven som Air mail) som också påverkat Blys syn på poesin. Det finns ett släktskap dem emellan, tydliggjort än mer genom deras brevväxling, utan att det för den skull handlar om något beroende. Bly tilldelades Tranströmerpriset 2008.

Utgivning