Per-Olof Mattsson

Per-Olof Mattsson (f. 1952) är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Han forskar om svensk arbetarlitteratur, urban modernitet och modernism under mellankrigstiden och disputerade 1989 med Amor fati. Rudolf Värnlund som prosaförfattare. Han är också ordförande i Eyvind Johnson-sällskapet.

Utgivning