Lydia Wistisen

Lydia Wistisen (f. 1984) är litteraturvetare och verksam vid Stockholms universitet. Gångtunneln. Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010 är hennes doktorsavhandling.

Utgivning