Arkadij Avertjenko

Arkadij Avertjenko (1881–1925) skrev satiriska smådikter och var en mästare i den koncentrerade humoresken, så som den utvecklats av den unge Anton Tjechov. Hans berättarkonst har oftast en dragning åt det groteska, men i bakgrunden skymtar ibland en bitter tragik. Avertjenko var utgivare av skämtbladet Satirikon i vilken framstående tecknare som Ivan Bilibin med flera medverkade.

Utgivning