Anna Smedberg Bondesson

Anna Smedberg Bondesson är född 1968 i Lund. Hon jobbar på Högskolan i Kristianstad där hon är biträdande professor i litteraturvetenskap, är verksam inom ämneslärarutbildningen i svenska och forskar inom relationell pedagogik. Smedberg Bondesson är även ordförande i Lundensiska litteratursällskapet.

Utgivning