Ögats läppar sluter sig

Surrealism i svensk poesi

150 kr

Denna antologi omfattar trettiofyra namn. De kunde ha varit fjorton eller tjugofyra eller fyrtiofyra. Någon strikt objektivitet eller vetenskaplighet har jag inte eftersträvat utan låtit mig vägledas dels av intuitionen, dels av den information jag i någon mån besitter. Det är därför mera en personlig antologi, tillkommen i ett utslag av nostalgi eller aldrig riktigt övervunnen ungdomskärlek. Urvalsprinciperna har varit flytande. I de flesta fall finns poeterna med för att de tydligt har deklarerat sitt beroende av surrealismen, i några fall trots en lika tydligt uttalad skepticism. Hos några har anknytningen till surrealismen varit tillfällig eller övergående, hos andra kvardröjande eller beständig. Några har haft en klar och entydig uppfattning om vad surrealismen innebär eller har inneburit. Andra har ändrat uppfattning om den saken eller värjer sig mot beteckningen. Några är berömda, andra åteerigen okända eller bortglömda.

Lasse Söderberg

Bandtyp

Inbunden

ISBN10

9155039863

Utgiven

1993

Sidantal

162

Genre
Serie