Lyrikvännen 1/2017

65 kr

Slut i lager

Med klar blick

Nytt år – nya möjligheter. Och hot, måste man väl tillägga så här en dryg månad in på 2017. Det är bara alltför lätt att förstummas i denna tid då den råa dumheten firar triumfer. Samtidigt är det nu som ordet och poesin verkligen kan göra skillnad. Erbjuda klarsyn och kritisk blick i en tid av alternativa fakta.

Just en sådan klarsyn och blick fanns såväl hos Bodil Malmsten som hos Lars Gustafsson, vilka bägge lämnade oss för ett år sedan. Karin Nykvist och Ulf Eriksson belyser deras poetiska gärning i var sin essä. En kritisk hållning kännetecknar även de fyra unga bosniska poeter som Thorvald Berthelsen samtalat med kring poesi och politik, och vars dikter vi får ta del av. Utöver detta bjuder årets första nummer på nyskriven och nyöversatt poesi, välformulerad lyrikkritik och en kärleksförklaring till en dikt av Kristina Lugn.

Mot våren och ljuset!

Erik Magntorn