Lärda samtal. En festskrift till Erland Sellberg

180 kr

I lager

Respublica literaria, eller de lärdes republik, är ett begrepp som framför allt förknippas med de nya former för vetenskaplig kommunikation och lärda nätverk som introducerades vid slutet av 1600-talet och som sedan kom att spela en betydelsefull roll i 1700-talets intellektuella värld. Denna tänkta gemenskap av lärda är central för vår förståelse av den tidigmoderna epokens idé-, kultur- och vetenskaps­historia. Lärdomsrepubliken var ett ideal för de lärdas verksamhet, ett slags kunskapsproducerandets utopi, där den ideala kommunikationen präglades av jämlikhet, rationalitet och filosofisk frihet, ofta i tydlig och uttalad kontrast mot en mer krass verklighet där de lärdas gemenskap tvärtom byggdes på en grundval av politiska, ideologiska, ekonomiska och religiösa intressen.

I Lärda samtal behandlas vitt skilda aspekter av begreppet respublica literaria, dess kommunikation och dess materialitet: det handlar om den lärda republikens statsskick, de lärdas institutioner och praktiker, seder och bruk, uppfostran genom samtal, kvinnors och barns plats i republiken, och mycket mer. Boken är en festskrift till Erland ­Sellberg, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

ISBN13

9789172473768

Sidantal

208

Utgiven

2014

Bandtyp

Inbunden

Genre ,

Om författarna

Emma Hagström Molin är doktorand i Idéhistoria och knuten till Forskarskolan i kulturhistoriska studier (FoKult) vid Stockholms universitet. Hennes avhandlingsprojekt behandlar de betydelser... Läs mer »
Andreas Hellerstedt är fil. dr. i Idéhistoria och arbetar vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Hans avhandling behandlar ödesföreställningar vid 1700-talets början. Han... Läs mer »