Klang och åter

Tre röster i samtida svensk kvinnolyrik

120 kr

Ur förordet: ”Det var rösterna och den stora tonen som först fängslade författaren till denna bok vid läsningen av de tre kvinnliga lyriker som den ska handla om. Ingen av dem är någon vissångerska som använder melodi eller konventionella strofformer till att framhäva en klart urskiljbar text – det finns andra i vår samtida poesi som alltjämt skriver så. Tvärt om sjunger dessa tre med skolad, bärkraftig stämma, som i opera eller oratorium, pch orden kan ibland tyckas drunkna i klangen. Med en djärv analogi skulle man kunna likna den första av dem, Katarina Frostenson, vid en dramatisk sporan; en av rösterna i hennes 4 monodramer kallas ’hög sång, ’opera’, ibland förvrängd’, och denna karakteristik gäller stora delar av hennes senare poesi. Den andra av dem, Ann Jäderlund, kan liknas vid en lyrisk sopran och hennes dikter vid strängt stiliserade arior. Den tredje, Birgitta Lillpers, påminner snarare om en mezzo eller alt med det långt utdragna recitativet som sitt särmärke.

Utgiven

1997

Sidantal

268

Bandtyp

Inbunden

ISBN10

9188832082

Genre ,
Serie