Förnimmelser

180 kr

I lager

Herman Bang (1857–1912) är en av Danmarks mer välkända författare. Som titeln antyder handlar denna avhandling inte om författaren Bang eller om forskningen om honom. Istället behandlas förnimmelser i Bangs texter utifrån den franske fenomenologen Maurice Merleau-Pontys filosofi beträffande kropp och perception.

Helt i linje med fenomenologins grundare Edmund Husserls uppmaning att gå till sakerna själva, inleds denna bok med en analys av en novell av Herman Bang, snarare än av ett metodkapitel. Begreppet förnimmelser utvecklas sedan utifrån denna analys på två nivåer, dels utifrån enskilda sinnesförnimmelser i Bangs författarskap, dels utifrån själva analysen som en förnimmelse av författarskapet. Ytterligare analyser görs sedan av bland annat romanerna Haabløse Slægter (1880) och Stuk (1887).

ISBN13

9789172472051

Sidantal

306

Utgiven

2009

Bandtyp

Inbunden

Genre , ,

Om författaren

Axel Lindén, född 1972, gav 2009 ut sin doktorsavhandling vid Uppsala universitet under titeln Förnimmelser. Vid denna tid var han verksam vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Läs mer »