Den sargade dygden

180 kr

Slut i lager

1200- och 1300-talen var en tid av kris för den islamisk-persiska civilisationen: städerna gick tillbaka, jordbruksproduktionen minskade och den politiska instabiliteten förvärrades. Misstron och farhågorna som följde i krisens kölvatten tog sig även litterära uttryck. Genom att studera tidens centrala diktverk undersöker historikern Hossein Sheiban i denna bok kritiken mot de dominerande tolkningarna och tillämpningarna av religionen, och därmed mot den sociala och politiska makten. Han visar grundligt hur och i vilka kontexter religionskritiken kunde komma till uttryck och ger samtidigt en fördjupad bild av tidens religiösa, sociala och litterära sammanhang.

I centrum för undersökningen står tre av de största författarna i den per­siska klassiska litteraturen: den sufiskt påverkade Sa‘dī (1209–1292), satirikern ‘Obayd (ca 1300–ca 1370) och kärleksdiktaren Ḥāfeẓ (1315/1320–1389/1390). Genom närläsningar och grundliga analyser avslöjar Hossein Sheiban starkt individualistiska drag hos dem alla, från en närmast anarkistisk syn på moralen till mer flexibla tolkningar av islamisk mystik.

ISBN13

9789172473935

Sidantal

416

Utgiven

2014

Bandtyp

Inbunden

Genre

Om författaren

Hossein Sheiban är universitetslektor i historia vid Stockholms universitet. Han disputerade 2002 och forskar för närvarande på intellektuella diskussioner om yttrandefrihet och islam i... Läs mer »