Pär-Yngve Andersson

Pär-Yngve Andersson (f. 1954) är docent i litteraturvetenskap vid Örebro universitet. Han har tidigare publicerat arbeten om bl.a. Tage Aurells prosa, lyriska romaner och möten mellan konstarter. I ett pågående forskningsprojekt undersöker han Sven Rosendahls naturskildringar.

Utgivning