Axel Englund

Axel Englund (f. 1979) är docent i litteratur­vetenskap och Wallenberg Academy Fellow vid Stockholms universitet. Han är specialiserad på relationer mellan text och musik, och har tidig­are skrivit om tyskspråkig lyrik, bland annat i boken Still Songs: Music In and Around the ­Poetry of Paul Celan (2012).

Utgivning