Tala för det gröna i lövet.

Kommande titel

De senaste åren har begreppet eko­poesi alltmer etablerats i de nordiska samtalen om litteratur. Det har skett i förhållande till utvecklingen inom ett växande ekokritiskt forskningsfält och som ett resultat av att ett antal poeter framträtt med diktsamlingar som mer eller mindre tydligt har kategoriserats som ekopoesi. I Tala för det gröna i lövet diskuterar Peter Degerman om det finns särskilda möjligheter att behandla dagens brännande miljöfrågor i poetisk form, och om det i så fall går att tala om ett särskilt sätt att läsa ekopoetiskt. Genom att följa det ekokritiska forskningsfältets utveckling från 1970-talet och framåt drar Degerman paralleller mellan den framväxande miljöaktivistiska rörelsen och de ­estetiska traditionerna från romantiken, över beat-­poesin, fram till dagens posthumanism och språkmaterialism.

Bandtyp

Mjukband

ISBN13

9789172475311

Utgiven

2018

Genre ,
Serie

Om författaren

Peter Degerman är lektor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Han disputerade vid Åbo Akademi med en metateoretisk avhandling om det litteraturdidaktiska forskningsfältet.... Läs mer »